SZOK uszczelnia proces segregacji i transportu odpadów. Odpowiedzialni, postępowi mieszkańcy są sprytni i oszczędzają minimum 30%.

Kompletny system  za jedyne 4.92 zł brutto za lokal miesięcznie. Bez opłat wstępnych dla budynków powyżej 40 lokali.

Zagadnienia Tradycyjne zarządzanie odpadami komunalnymi System Zarządzania Odpadami Komunalnymi
Harmonogram przejazdu
Sztywny harmonogram przejazdu śmieciarek – stałe trasy, bez względu na poziom zapełnienia pojemników na śmieci
Elastyczne trasy przejazdu śmieciarek – dostosowane do aktualnego zapotrzebowania, aktualizacja w czasie
Gospodarowanie pojemnością
Niepełne zagospodarowanie pojemności śmieciarek – płacisz za przewóz “powietrza”
Optymalne zagospodarowanie pojemności śmieciarek – pełen załadunek
Opróżnianie pojemników
Przepełnione pojemniki na odpady: porozrzucane śmieci i brzydki zapach
Pojemniki opróżniane przy zapełnieniu na określonym/ustalonym poziomie
Koszty
Wysoki koszt transportu śmieci
Oszczędzasz 30% na kosztach wywozu odpadów komunalnych

Czym jest SZOK i jakie problemy rozwiązuje ?

Kontrola jakości segregacji

Aż 75% pojemników na odpady segregowane zawiera także inne frakcje. Wynika to z poczucia braku odpowiedzialności u osób, które te odpady przynoszą. SZOK wprowadza kamerę zamontowaną wewnątrz wiaty lub terenu wydzielonego która wykonuje zdjęcia osoby przekraczającej wejście na teren. Zdjęcie jest powiązane ze zdarzeniem z czytnika kontroli dostępu. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo jest znaleźć winnego np. podrzucenia opon do pojemnika na odpady komunalne. Przeglądanie całej historii jest efektywne i nie wymaga czasochłonnego analizowania nagrań typowych dla monitoringu CCTV. Użytkownicy mając świadomość dozoru i możliwych konsekwencji zwiększają swoje zaangażowanie w segregację odpadów.

Rozliczalność

Dużym problemem jest analiza typów odpadów przyniesionych przez użytkowników. Informacje na temat sortowalności, zapełnienia poszczególnych frakcji czy intensywności korzystania z pojemników na odpady przez użytkowników są kluczowe. SZOK wprowadza, aż 3 sposoby na monitorowanie dopasowane do różnych specyfik lokalnych zasad gospodarowania odpadami.

Czytnik kart zbliżeniowych – pozwala na ustalenie poziomu zapełnienia wiaty poprzez iloczyn wejść i danych statystycznych. Umożliwia też  wprowadzenie dynamicznych tras śmieciarek.

Czytnik kodów QR – pozwala na ustalenie poziomu zapełnienia konkretnych frakcji poprzez indywidualne kody dla różnych frakcji. Kody mogą być w formie jednorazowych naklejek na worki lub w formie zalaminowanych kart z kolorami odpowiadającymi typowi odpadu. Czytnik kodów QR także umożliwia wprowadzenie dynamicznych tras śmieciarek. 

Analiza obrazu – w wiatach, w których istnieje możliwość zamontowania kamery na suficie w centralnym miejscu, aby obejmowała całą powierzchnię, poziom zapełnienia konkretnych frakcji może być analizowany przez sztuczną inteligencję. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy funkcjonalność kodów QR przy zachowaniu wygody pojedynczej karty zbliżeniowej. SI wykrywa, do których pojemników wrzucono odpady i sumuje wszystkie działania w ramach jednego pojemnika. Dzięki temu powstaje informacja o poziomie zapełnienia konkretnych pojemników.

Redukcja kosztów wywozu śmieci i emisji CO2 o minimum 30%

W 2022 roku przeprowadziliśmy badanie mające potwierdzić tezę mówiącą, że sztywne, stałe harmonogramy wywozu odpadów generują olbrzymie koszty poboczne. W celu przeprowadzenia badania wystąpiliśmy do Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.  w Łomży o udostępnienie  zestawu danych za rok 2021 dla wszystkich pojazdów które wjechały na wagę za bramą zakładu przed i po rozładunku. Z kilku tysięcy rekordów odrzuciliśmy skrajne minima i maksima. Z pozostałych danych przeprowadziliśmy dalszą selekcję i usunęliśmy pomiary z dni, w których lokalnie występowały intensywne opady deszczu w celu usunięcia przekłamania masy ładunku wywołanego nasyceniem odpadów wodą deszczową. Pozostałe dane zostały uśrednione i dały wynik  69,6% średniego poziomu załadowania pojazdów. Jeżeli składowisko znajduje się np. 10 kilometrów od miasta a roczny koszt transportu to 3 miliony złotych, w skali roku powoduje to straty na poziomie 1 miliona złotych.

 

Unikalną cechą SZOK jest funkcja generowania tras dla śmieciarek obejmująca tylko wiaty zapełnione minimum w 90%. Dzięki temu śmieciarki dojadą zawsze załadowane w optymalny sposób. Z punktu widzenia kierowcy śmieciarki trasa obejmuje dodatkowe wiaty, np. zamiast 10 wiat obejmuje ich 15.  System wskazuje mu, które z tych 15 wiat danego dnia wymagają opróżnienia. Operator ma możliwość zmienić kryteria odbioru i wyświetlić wiaty o innym poziomie zapełnienia np. 85% lub 95%.

 

 

Stale rosnące koszty związane z gospodarowaniem odpadami i segregacją śmieci wymuszają szukanie rozwiązań, które nie tylko będą chronić środowisko, ale również pozwolą zmniejszyć koszty mieszkańców i lokalnego samorządu. I tu skuteczny okazuje się System Zarządzania Odpadami Komunalnymi. Pozwala zredukować koszty transportu odpadów na poziomie minimum 30%.

Najniższe koszty wdrożenia

Zespół SZOK Prosta S.A. zlokalizował bariery powodujące niski poziom wdrożenia systemów typu SmartCity w gospodarce odpadami. Jako główny powód wskazano wysokie koszty sięgające nawet  200.000 zł za zestaw inteligentnych pojemników.
SZOK został zaprojektowany jako rozwiązanie wykorzystujące istniejącą już infrastrukturę klientów z poszanowaniem ich zainwestowanych wcześniej środków. Dzięki zaawansowanym pracom badawczo-rozwojowym udało się zaprojektować zestaw urządzeń dla wiaty, którego łączny koszt wdrożenia nie przekracza 3000 zł w najbardziej rozbudowanej wersji. Pozostałe koszty operacyjne pokrywane są przez użytkowników ( lokale ) w postaci mikro-opłat w ramach miesięcznego abonamentu. Dodatkowo przy wykorzystaniu funkcji dynamicznych tras śmieciarek wdrożenie systemu jest samofinansujące. Zaoszczędzone środki w przeciągu roku pokrywają całkowity koszt wdrożenia.
 

Funkcje SMART

Czytniki mogą załączać oświetlenie wewnętrzne wiaty oraz informować dźwiękiem i sygnałem świetlnym o zbyt długo otwartych drzwiach. Posiadają również wewnętrzny czujnik odległości i światła, który informuje o nieautoryzowanej ingerencji. Obie informacje przekazywane są do systemu SZOK widocznego na pulpicie operatora

System Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Proponowane rozwiązanie firmy SZOK, oparte na najnowszych technologiach, pozwala:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Proces jest prosty i składa się z 4 kroków:

Pierwszy krok

Doprowadzenie zasilania do wiaty. Zaplanuj przyłączenie wiat do zasilania, jeżeli znajdują się daleko od zabudowań warto rozważyć montaż panelu fotowoltaicznego z wiatrakiem. System ma mały apetyt na energię i wystarcza mu 0,3A przy napięciu 24V.

Drugi krok

Zasilanie jest już gotowe więc możemy przystąpić do montażu urządzeń. W przesyłce od nas otrzymasz skrzynkę kontrolera, czytnik, elektrozaczep, klamkę z gałką oraz akcesoria. Instalacja jest prosta i nie zajmuje doświadczonemu instalatorowi więcej niż 2h. Do zestawu dołączona jest pełna instrukcja. Instalator zawsze może liczyć na pełne wsparcie telefoniczne z naszej strony w godzinach 8-16 w dni robocze.

Trzeci krok

Wprowadzenie lokali do systemu i przygotowanie kart zbliżeniowych lub kodów QR. Zarówno karty jaki kody są wydawane użytkownikom bezpośrednio przez administratora. Rozumiemy jak ważny jest czas który trzeba poświęcić na wdrożenie, dlatego serwis SZOK pomaga zdalnie w całym procesie konfiguracji wykonując 80% zadań za administratora systemu.

Czwarty krok

Jeżeli wybrano opcję z kamerą przejdź od razu do linijki "Gotowe !".
Kalibracja systemu. Przez okres 10 dni należy wykonywać zdjęcie zapełnienia pojemników. Zdjęcia należy wykonać raz dziennie dla danej wiaty. Zdjęcia opatrzone datą i adresem w nazwie pliku należy przesyłać na adres serwisu. System przez 10 dni będzie uczył się zwyczajów mieszkańców. Stopień zapełnienia znany ze zdjęć zostanie porównany ze zdarzeniami z czytnika kontroli dostępu. Po tym czasie SZOK będzie wyliczał stopień zapełnienia z dokładnością do 5%. W przypadku opcji z kamerą system sam wykona zdjęcia i dokona autokalibracji we wskazanym czasie.

Gotowe! Od teraz w Twoim mieście będzie funkcjonować System Zarządzania Odpadami Komunalnymi.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi przynosi natychmiastowe i wymierne korzyści.

Zmniejszenie kosztów wywozu

Im dalej zlokalizowany punkt odbioru odpadów, tym większe oszczędności.

Uszczelnienie systemu opłat

Gromadzone przez System dane umożliwią opracowanie nowej tabeli opłat uwzględniającej sprawiedliwy podział kosztów wywozu odpadów.

Ograniczenie emisji CO2

Obniżenie emisji CO2 związanej z optymalizacją ilości przejazdów śmieciarek.

Poprawa czystości i estetyki otoczenia

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów na podstawie optymalizacji tras przejazdów i zgłoszenia systemowego. Informacja systemowa o procentowym (np. powyżej 90%) napełnieniu kosza z odpadami zmieszanymi, umożliwi szybszy ich odbiór przez śmieciarkę będącą w pobliżu i posiadającą wolną przestrzeń transportową (system wyznaczający trasy automatycznie wskaże punkty odbiorów kierowcy pojazdu). Szybszy wywóz odpadów to redukcja nieprzyjemnych zapachów. W okresach przedświątecznych system wygeneruje częstszy odbiór odpadów, poprawiając estetykę i komfort mieszkańców.

Monitoring wizyjny

W zabudowie wielorodzinnej funkcjonowanie systemu pozwoli na dostosowanie opłat dla mieszkańców na podstawie rejestracji wejść (kartą NFC , poprzez aplikację lub kod QR) . Osoby niemieszkające w jakimś okresie nie rejestrują wyrzucania odpadów. Mieszkańcy produkujący większe ilości odpadów częściej będą korzystać ze śmietnika, co będzie rejestrowane w systemie.

Indywidualne opłaty

System pozwala na zabezpieczenie przed podrzucaniem odpadów przez osoby obce, oraz poprawia prawidłową segregację odpadów – dodatkowa opcja.

Ochrona odpadów przed opadami atmosferycznymi

Zabezpieczenie śmieci przed opadami deszczu czy śniegu, które zwiększają ciężar śmieci rejestrowany w PSZOK, co obciąża finansowo samorząd (płaci się dodatkowo za przywiezioną deszczówkę).

Dostosowanie indywidualnych opłat dla każdego gospodarstwa domowego.

W zabudowie jednorodzinnej; na podstawie rejestracji zgłoszenia potrzeby dodatkowego wywozu odpadów – wygenerowana zostanie trasa dla śmieciarki będącej w pobliżu.

Dowiedz się, jakie środki możesz zaoszczędzić na inwestycje w Twoim Mieście.

Sprawdź jakie oszczędności możesz uzyskać w swojej gminie

Wyślij formularz i poproś o bezpłatną kalkulację

  Kontakt

  SZOK Prosta Spółka Akcyjna 

  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82
  18-400 Łomża
  Polska

  kontakt@szok.team

  +48.862625864

  NIP 7182163147
  REGON 523259836
  KRS 0000994790